זמן אמיתי

טכניקה מעורבת.

עבודות מהירות המגיבות לענייני אקטואליה,

ומועלות לאינסטגרם ולפייסבוק.